Foto- och bildarkiv

Museets fotoarkiv omfattar ca 450 000 negativ samt ett stort antal fotografier.

I samlingarna ingår bland annat negativ från Jakobstads fotografiatelier, Julia Widgrens atelier, Ateljé Strandberg, City-Foto och Studio Jacob.

Museet strävar också till att dokumentera miljöer och byggnader som håller på att försvinna.

Ta i god tid före ert planerade besök till bildarkivet kontakt med arkivets personal.

Kontaktuppgifter

Jakobstads museums fotoprislista 

 

Storgatan år 1935 och år 1981

Storgatan 1935Storgatan 1981

Hörnet av Köpmansgatan och Runebergsgatan på 1950-talet och år 2010

esso 1950-talmusikhuset köpmansgatan & runebergsgatan
Esso servicestation                                                    Campus Allegro byggs

 

Butiker

Edith Westerlunds frukthandelEngstroms i Saluhallen 

Edith Westerlunds frukthandel                                                         Engströms butik i Saluhallen

Idrott

drottsfotboll 1935

Drotts fotbollslag 1935

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)