Information

Jakobstads museum grundades år 1904 och har sedan år 1906 varit ett kommunalt museum. Det är ett historiskt museum med tyngdpunkten lagd på sjöfart och skeppsbygge. 

Främst bland museets byggnader är Malmska gården, men till museet hör också utställningshallen i Tobaksmagasinet samt TobaksmuseetRunebergs stuga och Westmansmors stuga.

Museets nya hemsida: www.jakobstadsmuseum.fi 

neuvonta

 

 Öppethållningstider

 

Museets kansli är öppet vardagar kl. 9-15.

Museets kansli är stängt 8.3-28.3.2021. Personalen nås på e-post samt telefon.

Museets kansli håller sommarstängt 25.6. - 1.8.2021.

Museets verksamhetspunkter Malmska gården och Tobaksmagsinets utställningshall är öppna normalt.

Malmska gården och Tobaksmagasinets utställningshall är öppna tisdag-söndag kl. 12-16.
Utställningshallen är också öppen onsdagar kl. 18-20.

Utställningarna i Malmska gården är stängda 1.1., 6.1., 2.-5.4., 1.5, 13.5, 25.-28.6, 6.-7.11., 6.12, 24.-26.12. och 31.12.2021.

Utställningarna i Tobaksmagasinet är stängda 1.1., 6.1., 31.3.-9.4.,29.4.-3.5., 13.5., 30.5. - 1.6., 25.-29.6, 2.-3.8., 6.-7.11., 6.12, 24.-26.12. och 31.12.2021.

Vid utställningsbyte kan öppettiderna variera i Tobaksmagasinets utställningshall. 

I juli månad 2021 är Malmska gården öppen måndag till söndag, kl. 12-17.
I juni och augusti normala öppethållningstider.

Inträdesavgifter

Inträde 5 €
Pensionärer 4 €
Studerande (som kan uppvisa studiekort) och barn under 18 år gratis. 
På onsdagskvällar kl. 18-20 är inträdet fritt till Tobaksmagasinet.

Museikortet är giltigt på Jakobstads museum. Besök är möjliga under museets öppethållningstider. Kortet gäller även utställningshallen i Tobaksmagasinet. Museikortet är en gemensam inträdesbiljett till finländska museer. Kortet gäller i ett år räknat från den dag kortet använts första gången. Med det personliga Museikortet har du tillträde till över 300 museer i olika delar av Finland.

Köp Museikortet på närmaste museum eller via webbshopen Museot.fi.  

arbetarbost

reklambild

 

 

 

 

 

 

Johanna och badkaret

barngrupp

opastus


Guidningar

Guidningar anpassas till besökarna och erbjuds på svenska, på finska och på engelska i basutställningarna och i de tillfälliga utställningarna. Grupper kan också besöka museet redan från kl. 8, men guidningarna skall bokas på förhand, kansli tel. 06 786 3371.

Grupper från stadens skolor har fritt inträde till museets utställningar. För övriga gäller guidningsavgift 30 €/grupp vardagar kl 8-16, övriga tider är guidningsavgiften 50 €/grupp.

Museet ordnar regelbundet kostnadsfria guidningar för allmänheten, till exempel under Jakobs dagar och Jul på Södemalm. Läs mer om aktuella evenmang här.

Exterior mot Storgatan
Jakobstads museum
Öppet tisdag-söndag kl. 12-16
Storgatan 2-4, 68600 Jakobstad.

 Tillanglighet med text MG

Tm gavel 3beskuren 2
Tobaksmagasinet
Utställningshall, Jakobsgatan 9
Öppet tisdag-söndag kl. 12-16 och onsdagar även kl. 18-20

tillanglighet med text TM

 

Personal och kontakuppgifter

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)