Kansli och personal

Jakobstads museums kansli vid Storgatan 4. Kansliet är öppet vardagar kl 9-15.

Guidningar bokas via telefon till museets kansli tel. 06 786 3371

Exterior mot Storgatan

Vänstra bilden: Malmska gården till vänster, lilla byggnaden i mitten och kansliet längst ut i höger kant.

 

Personal

Tm gavel 3beskuren 2
Tobaksmagasinet
Utställningshall, Jakobsgatan 9
Öppet tisdag-söndag kl. 12-16 och onsdagar även kl. 18-20

Exterior mot Storgatan
Jakobstads museum
Öppet tisdag-söndag kl. 12-16
Storgatan 2-4, 68600 Jakobstad.

 

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)