Kansli och personal

Jakobstads museums kansli vid Storgatan 4. Kansliet är öppet vardagar kl 9-15.

Guidningar bokas via telefon till museets kansli tel. 06 786 3371

OBS! Enligt regeringens beslut 16.3 ska alla statliga och kommunala museer hålla stängt fram till den 13.4.
Jakobstads museums alla verksamhetspunkter är stängda från och med den 18.3. Kontakt med museets personal sker bäst genom e-post eller per telefon.

Exterior mot Storgatan

Vänstra bilden: Malmska gården till vänster, lilla byggnaden i mitten och kansliet längst ut i höger kant.

 

Personal

Tm gavel 3beskuren 2
Tobaksmagasinet
Utställningshall, Jakobsgatan 9
Öppet tisdag-söndag kl. 12-16 och onsdagar även kl. 18-20

Exterior mot Storgatan
Jakobstads museum
Öppet tisdag-söndag kl. 12-16
Storgatan 2-4, 68600 Jakobstad.

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)