Kansli och personal

Jakobstads museums kansli vid Storgatan 4. Kansliet är öppet vardagar kl 9-15.

Guidningar bokas via telefon till museets kansli tel. 06 786 3371

Exterior mot Storgatan

Vänstra bilden: Malmska gården till vänster, lilla byggnaden i mitten och kansliet längst ut i höger kant.

 

Personal

Karola Töyrä
Museisekreterare

Johanna Enroth
Fotoamanuens (moderskapsledig)

Silvia Rinne
Tf. Fotoamanuens

Jens-Ole Hedman
Fotoassistent
måndag-onsdag

Tm gavel 3beskuren 2
Tobaksmagasinet
Utställningshall, Jakobsgatan 9
Öppet tisdag-söndag kl. 12-16 och onsdagar även kl. 18-20

Exterior mot Storgatan
Jakobstads museum
Öppet tisdag-söndag kl. 12-16
Storgatan 2-4, 68600 Jakobstad.

 

Carola Sundqvist
Carola Sundqvist
Museichef

Jeanette Edfelt
Museiamanuens
(moderskapsledig)

Sara Johansson
Tf. Museiamanuens

Ann-Marie Knif-Sandelin
Textilkonservator

Jan Ehnvall
Arkivföreståndare
Sköter stadens och museets arkiv

Siv Ågren
Städare / Utställningsvakt
Tobaksmagasinet ti-fre kl.12-16

Personal002
Foto: Serlachius museot

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)