Samlingar

Jakobstads museums samlingar består av föremål, konst och textil. Till museets uppgifter hör att bevara, forska, förvara och att ställa ut. Samlingarna har till stor del utökats genom donationer. Även i fortsättningen tar museet gärna emot donationer. Museet förvaltar även Tobaksmuseet och Veteransamlingen.
kabinettskap

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)