Veteransamlingen

Soderstroms sektion

Söderströms sektion

 

 

I Malmska gårdens lilla byggnad finns utställningen "Veteranminnen".

Utställningen berättar om vinter- och fortsättningskriget med hjälp av föremål, fotografier, frontmannaarbeten och andra minnessaker från olika platser och händelser.Föremålen speglar striderna och livet vid fronten.

Utställningen är öppen under museets ordinarie öppettider.

Välkommen!

 

 

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)