Strengbergs Tobaksmuseum

Tobaksmuseets samlingar berättar om tobakens historia i Jakobstad och Finland. I samlingarna ingår produkter från Strengbergs tobaksfabrik och andra fabriker i Finland. Tobakstillverkningen i Jakobstads startade år 1762 och upphörde först år 1998 och den var under sin tid en av Finlands största tobaksindustrier. Vid nedläggningen den nästäldsta verksamma tobaksfabriken i världen.

De nuvarande byggnaderna uppfördes under perioden 1896 till 1910. De äldre byggnaderna i tegel innehåller bland annat Jakobstads centralförvaltning och Tobaksmuseet.

Den nyare delen av fabriken med den kännspaka klockan är ritad av arkitekt Torben Grut och blev färdigställd år 1910.

I början var tobakstillverkningen liten, men den växte snabbt under senare delen av 1800-talet då fabriken kom att bli stadens största arbetsgivare. Denna position behölls långt in på 1900-talet.

Under 1900-talets första del blev fabriken Finlands största tobaksindustri med dotterbolag både i Sverige, Norge och Danmark.

fabriksdamer

I tobaksfabriken tillverkades allt från snus och cigaretter till handrullade cigarrer, bl.a. cigarrer för Finlands presidenter.Tobaksmuseet ägs idag av staden Jakobstad och förvaltas av Jakobstads Museum.

Strengbergs Tobaksmuseum
Skolgatan 25
Öppet 29.6. - 14.8.2021, tisdag - lördag kl. 12-16.
Övriga tider enligt överenskomelse.

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)