Tobaksmuseet

Tobaksmuseets samlingar berättar om tobakens historia i Jakobstad och Finland. I samlingarna ingår produkter från Strengbergs tobaksfabrik och andra fabriker i Finland. Tobakstillverkningen i Jakobstads startade år 1762 och upphörde först år 1998 och den var under sin tid en av Finlands största tobaksindustrier. Vid nedläggningen den nästäldsta verksamma tobaksfabriken i världen.

De nuvarande byggnaderna uppfördes under perioden 1896 till 1910. De äldre byggnaderna i tegel innehåller bland annat Jakobstads centralförvaltning och Tobaksmuseet.

Den nyare delen av fabriken med den kännspaka klockan är ritad av arkitekt Torben Grut och blev färdigställd år 1910.

I början var tobakstillverkningen liten, men den växte snabbt under senare delen av 1800-talet då fabriken kom att bli stadens största arbetsgivare. Denna position behölls långt in på 1900-talet.

Under 1900-talets första del blev fabriken Finlands största tobaksindustri med dotterbolag både i Sverige, Norge och Danmark.

fabriksdamer

I tobaksfabriken tillverkades allt från snus och cigaretter till handrullade cigarrer, bl.a. cigarrer för Finlands presidenter.

Tobaksmuseet ägs idag av staden Jakobstad och förvaltas av Jakobstads Museum.

Öppet hus i tobaksmuseet lö 6.4.2019 kl.10-14 (Skolgatan 25)

Tobaksmuseet är öppet under sommaren 1.6-4.8.2019 tisdag-torsdag kl.12-16 

Övriga tider enligt överenskomelse.

 

 

Exterior mot Storgatan
Jakobstads museum
Öppet tisdag-söndag kl. 12-16
Storgatan 2-4, 68600 Jakobstad. fax 06-723 2440.

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)