Westmansmors stuga

westmansmorsstuga

Westmansmors stuga var en privat småskola och i Jakobstad har det funnits ett fyrtiotal liknande småskolor. Främst var det familjeflickor, som utan tillgång till passande arbete i staden, gärna höll skola. Också manliga skolmästare förekom, även om deras antal var förhållandevis litet. För många, liksom för Westmansmor, var upprätthållande av en skola ofta enda möjligheten att försörja sig.

Allmänt kan om dessa skolor sägas att det var skolmamsellen själv som skapade sin skola. Hon var själv lärarinna, hon stod för lokal, inventarier, värme och lyse. Hon drev sin skola utan kommunalt eller statligt bidrag, men också utan inblandning av någon myndighet.

Westmans mor och barnen

Eftersom flera skolor av detta slag samtidigt verkade i staden, gällde det för varje lärarinna att genom påtagliga och goda resultat i undervisningen vinna föräldrarnas förtroende, för att garantera elevunderlaget för kommande terminer.

Skolavgiften växlade, under slutet av 1800-talet var den omkring 2 mark per barn och månad. Elevantalet var 10-20, beroende på skolrummets storlek. Skolkursen var ibland ett, för det mesta två år lång. Skoldagen omfattade vanligen 4 timmar. Främst skulle eleverna lära sig läsa, och förutom abc-boken med den värpande tuppen, användes katekesen, psalmboken, bibliska historien och nya testamentet. Man övade också skrivning och lärde sig grunderna i de fyra enkla räknesätten. I vissa skolor kunde sömnad och geografi förekomma.

 

Orsaken till att just Westmansmors skola blivit den privata småskola som i Jakobstad bevarats till eftervärlden, kanske delvis är den att den var J.L.Runebergs första skola. Det fanns trots allt en stor mängd småskolor av denna typ i staden. Westmansmors skola verkade åren 1794-1828. Under samma tid verkade också en del andra privata småskolor, men sjömansänkan Westmans skola var den första man känner till. Den fanns hemma hos fru Westman i stugans vindskammare. Drivandet av en skola bör inte för Westmansmors del ses som ett led i hennes folkbildningsträvanden, utan som den möjlighet till försörjning som skolan gav.

westmanbyra

Anna Lena Envaldia, född 1744,
senare bekant under namnet Westmansmor, kom till Jakobstad från Sverige.
Hon arbetade först som piga vid Rosenlund prästgård. År 1776 gifte hon sig med sjömannen Johan Westman och de fick två söner. Nio år senare, år 1785, blev hon änka när han omkom i Spanska sjön. Att bli änka var ett hårt öde, som drabbade mången kvinna i sjöfartsstaden Jakobstad. Kanske var det redan nu som tanken på att driva en skola uppstod hos fru Westman. Det är känt att hon startade med att väva och undervisa i vävning. Hennes svärmor var också sjömansänka, och hennes son, Anders Johan följde traditionen, gick till sjöss och försvann även han, efterlämnande en ung änka och en son. Anna Lena Westman var den som fick dra det tyngsta lasset för familjens försörjning.

När Westmansmor var 80 år gammal, år 1824, fick hon motta en förgylld silversked av Finska hushållningssällskapet som belöning för
barnundervisning i 30 års tid, vilket skett ”med utmärkt nit och framgång”.

Wstugainterior

 

Westmansmors stuga är öppen 20.-24.7.2021 kl. 12-16 och enligt överenskommelse. 

Exterior mot Storgatan
Jakobstads museum
Öppet tisdag-söndag kl. 12-16
Storgatan 2-4, 68600 Jakobstad.

 

 

 

 

 


 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)