Kultur och fritid

Ansökan om bidrag - Bildningsnämndens idrottssektion

Funktionärer

Verksamhet

Understöd som sökes

Enligt kommunernas ekonomistadga bereds kommunens revisor möjlighet att granska den understödstagande sammanslutningens förvaltning och räkenskaper

Från annat håll ansökt eller beviljat understöd

Bilagor

Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse från föregående år.
Verksamhetsplan, budget  för den period för vilken understödet söks.


 

Deltagarförteckning, lägerprogram, budget


 


 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)