Simskolor

Idrottsbyrån arrangerar simskolor för barn i åldrarna 5 år och uppåt. Nybörjar- och fortsättningskurserna hålls i undervisningsbassängen, i de övriga kurserna håller vi oftast till i tävlingsbassängen.

Simskolorna präglas av lekfull undervisning där målsättningen är att barnen genom lekar och roliga övningar skall lära sig simma. Stor vikt sätts vid att alla barn skall trivas i såväl simskolan som i vattnet och att barnen skall få en positiv inställning till simningen. 

Under simskolorna har barnen möjlighet att avlägga märkesprestationer, ett märke ingår i kursavgiften. Ifall barnen tar flera märken under kursens gång så tillkommer en avgift på 3,50€/märke

Kursavgiften faktureras efter halva kursen.

Som simlärare fungerar Patrik Kulla  

Anmälan till simskola

 

Nybörjarkurs

Nybörjarkursen är ämnad för barn som inte ännu är simkunniga. I nybörjarkursen övar vi vattenvana, att doppa huvudet, att flyta på rygg och mage, att glida och att hoppa från kanten. Vi bekantar oss också med de elementära simsätten. Målet med kursen är att barnen skall lära sig flyta och glida på rygg och mage, samt lära sig simma 10m.

Ingen simskola under 2020

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)