Medaljgalan

Årets idrottare och medaljörer 2020 och 2021 och arrangemang för Medaljgalan
2022, Schaumansalen, ordnas 12.5.2022 kl. 18:00

Medaljgala reklam

Staden Jakobstads idrottsnämnd/-sektion har delat ut årets idrottsmedalj sedan år 1970 och
samband med idrottsfesten har medaljörer FM, NM, EM och VM idrottare i olympiska och
världsmästerskapsgrenar premierats. Årligen brukar 50-80 personer premieras.
Även flera juniorer, lag, tränare och motionärer har hyllats under idrottsfesten.
Idrottsmedaljen delas årligen ut åt en Jakobstads bo (som bor eller har bott i Jakobstad) som
under året varit framgångsrik och representerat Jakobstad på ett positivt sätt.

Under åren 2019 och 2020 har det ordnats en Medaljgala i Schaumans salen. Galan har
förverkligats i samarbete med många olika organisationer och enheter. Idrottsbyrån har haft
ansvar för arrangemanget.

Årets idrottare olika kategorier

FM, NM, EM,VM medalj

Idrottsbyrån (idrottsbyran@jakobstad.fi) önskar förslag till premiering senast 30.11.2021.

TIDEN HAR FÖRLÄNGTS TILL 20.12.2021 KL.12:00

Personer som uppnått FM, NM, EM och VM medalj, i Olympiska eller VM
idro
ttsgrenar kan anmälas per 31.12.2021.

Sänd även bild, foto eller kort video på de personer som nomineras eller fått medalj.Materialet sänds på medaljgala@jakobstad.fi

Lista över Årets idrottare medaljen 1970-2019

Idrottsbyrån
044 785 1625

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)