Simskolor

Idrottsbyrån arrangerar simskolor för barn i åldrarna 5 år och uppåt. Nybörjar- och fortsättningskurserna hålls i undervisningsbassängen, i de övriga kurserna håller vi oftast till i tävlingsbassängen. Nytt för i höst är att vi även kommer att ha en simlekskola för barn i åldern 3-5 år tillsammans med en förälder.

Simskolorna präglas av lekfull undervisning där målsättningen är att barnen genom lekar och roliga övningar skall lära sig simma. Stor vikt sätts vid att alla barn skall trivas i såväl simskolan som i vattnet och att barnen skall få en positiv inställning till simningen. 

Under simskolorna har barnen möjlighet att avlägga märkesprestationer, ett märke ingår i kursavgiften. Ifall barnen tar flera märken under kursens gång så tillkommer en avgift på 3,50€/märke

Kursavgiften faktureras efter halva kursen.

Som simlärare fungerar Emilia Myntti  

Anmälan till simskola

 

Nybörjarkurs

Nybörjarkursen är ämnad för barn som inte ännu är simkunniga. I nybörjarkursen övar vi vattenvana, att doppa huvudet, att flyta på rygg och mage, att glida och att hoppa från kanten. Vi bekantar oss också med de elementära simsätten. Målet med kursen är att barnen skall lära sig flyta och glida på rygg och mage, samt lära sig simma 10m.

Pris: 50€ ( 5 ggr)

  • Må-Fre 18.10-22.10.2021 kl. 10:00-11:00

Pris: 70 € ( 7 ggr)

  • Torsdagar 4.11-16.12 kl.15:00-15.45 (FULLBOKAD)

 

Fortsättningskurs

På fortsättningskursen fortsätter vi att öva de olika simsätten. Vi övar också längd- och djupdykning, samt olika hopp. Målet med kursen är att förbättra simtekniken, samt att lära sig simma 25m på rygg och mage.

Pris: 50€ (5 ggr)

  • Må-Fre 18.10-22.10 kl.11:00-12.00

 

Simlekskola


Simlekskolan är ämnad för 3-5 åringar tillsammans med en förälder. Vi övar på att bli vän med vattnet och kräver ingen tidigare erfarenhet. Med sång och lek tränar vi vattenvana, flyta på mage och rygg samt att röra sig självständigt i vattnet. Målet är att barnet skall våga doppa sig, blåsa bubblor i vattnet och släppa taget och ge sig av själv.


Pris: 50 € (5 gånger)

• Måndagar 1.11–29.11 kl. 15:00-15:45 

 

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)