Simskolor

Idrottsbyrån arrangerar simskolor för barn i åldrarna 5 år och uppåt. Vattenvane- och nybörjarkurserna hålls i undervisningsbassängen, i de övriga kurserna håller vi oftast till i tävlingsbassängen. 

Simskolorna präglas av lekfull undervisning där målsättningen är att barnen genom lekar och roliga övningar skall lära sig simma. Stor vikt sätts vid att alla barn skall trivas i såväl simskolan som i vattnet och att barnen skall få en positiv inställning till simningen. 

Under simskolorna har barnen möjlighet att avlägga märkesprestationer, ett märke ingår i kursavgiften. Ifall barnen tar flera märken under kursens gång så tillkommer en avgift på 3,00€/märke

Kursavgiften betalas i kassan.

Som simlärare fungerar Emilia Myntti  

Anmälan till simskola

 

Uintimerkit2

I simskolan avlägger vi simmärken som utfärdats av Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf (FSL).

Simmärkesystemet är utvecklat för att stöda barn att lära sig simma. Dess huvudsakliga mål är att inspirera barnen att vilja bli duktigare genom att få ett simmärke och diplom som bevis över sin prestation.

HÄR kan du läsa mera om vad som krävs för de olika märken.

uimahallilogo2arbis2

Nytt för i år är att vi kommer att hålla babysim i samarbete med Jakobstads Arbis.

Babysim inleds tidigast vid cirka 3 månaders ålder och innebär rörelse i varmt (+32˚) vatten under ledning av en utbildad instruktör. I babysim utnyttjas barnets dykreflex, men det är inte egentlig simning. Babysim är en gemensam lekstund för familjen där man bekantar sig med vattnet som element. 

När barnet är ungefär ett år gammalt kan man gå över till bassänger med vatten med normaltemperatur. Babysim kan man fortsätta med tills barnet är två år gammalt.

Babysimmet inleds lördagen den 29.1 ( med förbihåll för ändringar) och håller på till den 7.5 med paus under sportlovet. Det finns 3 grupper:

Pris: 120 € för babysim ( 2 vuxna & 1 barn)
       150 € för syskonsim ( 2 vuxna & 2 barn)

Klicka på den grupp du vill anmäla dig till för att komma till anmälningen på arbis hemsida.

babysim bild

 

Sommarsimskolor 2022

Nybörjarsimskola

För barn som inte kan simma. Vi övar på ett lekfullt sätt vattenvana, att flyta, glida samt de första simtagen.

Må-Fre 6.6-17.6 kl.9.00-9.45 (FULLSATT)
Pris: 80 €

Fortsättningssimskola

För barn som har klarat nybörjarmärket eller kan simma åtminstone 10 m.
Må-Fre 6.6-17.6 kl. 10.00-10.45
Pris: 80 €

Simskola duschen

Vattenvanekurs

Vattenvanekurs är ämnad för 3-5 åringar tillsammans med en förälder. Vi övar på att bli vän med vattnet och kräver ingen tidigare erfarenhet. Med sång och lek tränar vi vattenvana, flyta på mage och rygg samt att röra sig självständigt i vattnet. Målet är att barnet skall våga doppa sig, blåsa bubblor i vattnet och släppa taget och ge sig av själv.

Pris: 60 € (6 gånger)          

• Måndagar 7.3–11.4 kl. 15:00-15:45

Vattenvanemarke3

Nybörjarkurs

Nybörjarkursen är ämnad för barn som inte ännu är simkunniga. I nybörjarkursen övar vi vattenvana, att doppa huvudet, att flyta på rygg och mage, att glida och att hoppa från kanten. Vi bekantar oss också med de elementära simsätten. Målet med kursen är att barnen skall lära sig flyta och glida på rygg och mage, samt lära sig simma 10m.

  • Må- Fre 28.2-4.3 kl.10.00-10.45

Pris: 50 € (5 ggr)

  • Torsdagar 10.3-28.4 kl.15.00-15.45 (FULLSATT)
  • Tisdagar 8.3-26.4 kl.15.30-16.15

Pris: 80 € ( 8 ggr)

Nyborjarmarke2

Intressekurs

På intressekursen fortsätter vi att öva de olika simsätten. Vi övar också längd- och djupdykning, samt olika hopp. Målet med kursen är att förbättra simtekniken, samt att lära sig simma 25m på rygg och mage.

  • Torsdagar 10.3-5.5 kl.14:00-14.45

Pris: 80 € ( 8 ggr)

Intressemarke2

Fortsättningskurs      

Fortsättningskursen är ämnad för barn som kan simma minst 25 m men som vill förbättra tekniken för att klara längre sträckor. Vi siktar på att klara prestationerna för teknikmärket och/eller talangmärket.


Pris: 60 € (6 gånger)

• Måndagar 7.3–25.4 kl. 14:00-14:45

Teknikmarke2Talangmarket

Kandidat & Magisterkurs

I denna kurs fortsätter vi att finslipa tekniken för att uppnå prestationerna till kandidat eller magistermärkena.

Pris: 60 € (6 gånger)

• Onsdagar 13.4-18.5 kl. 15:00-15:45

simkandidatsimmagisterprimusmagister

 

 

Emilia Myntti
Uimaopettaja 

  

 

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)