Specialmotionskort

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV SPECIALMOTIONSKORT

Koder som antecknats på FPA-kortet

Astma, kod 203
Diabetes, kod 103
Muskelsjukdom kod 108
Psykiatrisk sjukdom, kod 112
Multipel skleros (MS), kod 109 eller 303
Parkinsons sjukdom, kod 110
Reumatism, kod 202
Kranskärlssjukdom, kod 206
Hjärtsvikt, kod 201
Epilepsi, kod 111

Medicinska utlåtanden

CP-skador (diagnos G80), FPA:s beslut om vårdbidrag eller medicinsk utredning

Progressiva sjukdomar i centrala nervsystemet (diagnoserna G10-G13), medicinsk utredning

Utlåtande om utvecklingsstörning, omsorg om utvecklingsstörda, FPA:s beslut om vårdbidrag, medicinsk utredning

Grav ledförslitning; knä eller höft, medicinsk utredning

Spinal stenos (förträngning av ryggmärgskanalen), medicinsk utredning

Muskelsjukdom (diagnos G70-G73), medicinsk utredning

Psykiatrisk sjukdom (diagnos F32.2), medicinsk utredning

Multipel skleros MS (diagnos G35), medicinsk utredning

Bröstcancer, medicinsk utredning, högst 3 år gammalt läkarintyg

Stroke- och afasipatienter - bestående funktionshinder, medicinsk utredning

Sjuklig övervikt BMI>40, lasset >35 (utlåtande av hälsovårdare)

Osteoporos, medicinsk utredning (bentäthetsmätning)

Handikapp hos barn under 16 år, medicinsk utredning (t.ex. adhd, autism, epilepsi, hjärtsjukdom, cancer, astma, diabetes, reumatism)

Invaliditet, invaliditetsgrad minst 55 % eller invaliditetsklass 11, medicinsk utredning

Övriga grunder
Parkeringstillstånd för handikappade

Ansökan: Specialsimkort

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)