Idrottsbyrån

Idrottsbyrån har till uppgift att under idrottssektions ombesörja beredningen och verkställigheten av till sektions verksamhetsområde hörande ärenden såsom i instruktionen för sektion föreskrives.

Meningen är att upprätthålla för Jakobstadsborna utrymmen och platsen för att röra på sig, som erbjuder möjligheter att på ett hälsosamt och trivsamt sätt upprätthålla sin kondition.

Målsättningen är att garantera möjligheterna för kommuninvånarna att dagligen röra på sig motionera i en trygg, tvåspråkig omgivning nära vardagen. 


Idrottsbyrån

Pedersesplanaden 8, 68620 JSTAD
Fakturor: ID171 PL 41, 68601 JSTAD

idrottsbyran@jakobstad.fi

Byråsekreterare 06 786 3529 eller 044-785 1529

Simhallen

Pedersesplanaden 8, 68620 JSTAD
Kassa 06 786 3336 eller 044 7851530
Simövervakare 06 786 3583


Kontakpersoner: 

Patrik Kulla
Idrottsbyråns byråsekreterare

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)