Idrottsbyrån

Idrottsbyrån har till uppgift att under idrottssektions ombesörja beredningen och verkställigheten av till sektions verksamhetsområde hörande ärenden såsom i instruktionen för sektion föreskrives.

Meningen är att upprätthålla för Jakobstadsborna utrymmen och platsen för att röra på sig, som erbjuder möjligheter att på ett hälsosamt och trivsamt sätt upprätthålla sin kondition.

Målsättningen är att garantera möjligheterna för kommuninvånarna att dagligen röra på sig motionera i en trygg, tvåspråkig omgivning nära vardagen. 


Idrottsbyrån

Pedersesplanaden 8, 68620 JSTAD
Fakturor: ID171 PL 41, 68601 JSTAD

Simhallen

Pedersesplanaden 8, 68620 JSTAD
kassa 06 - 786 3336
simövervakare 06 - 786 3583


Kontakpersoner: 

Tove Jansson
Idrottsdirektör

Mariakaisa Tyni
Byråsekreterare

Marja Eriksson
Specialidrottsinstruktör

Hans-Erik Thel
Underhållsmästare

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)