Kungörelser

 • Nov 14

  Byggande av en ny transformatorstation på Varvet

  Läs mera
 • Nov 9

  Förslag till ändring av detaljplan till påseende 09.11.-11.12.2018. (Tomtebo och Choraeus)

  Läs mera
 • Okt 16

  Stadsfullmäktige sammanträder 22.10.2018

  Läs mera
 • Okt 8

  Grenar på gatuområdet

  Läs mera
 • Sep 25

  Flyttning av fordon, LJF-518

  Läs mera
 • Aug 31

  Uppbåd

  Läs mera
 • Mar 28

  Vasa förvaltningsdomstols interimistiska beslut 28.3.2018 om skolnätet

  Läs mera
Widgetområde (Nere)