Kungörelser

 • Jan 17

  Miljö- och byggnadsnämnden i Jakobstad informerar

  Läs mera
 • Jan 16

  Inlösning av arrendetomt i Vestersundsby

  Läs mera
 • Jan 15

  Stadsgeodeten har godkänt tomtindelningsändringen för del av kvarter 1 i stadsdel 31, Lappfjärden

  Läs mera
 • Jan 10

  Tomtindelningsändring till påseende i stadsdel 2, Centrum, del av kvarter nr 14

  Läs mera
 • Jan 9

  Österbottens avfallsnämnd, beslut till påseende

  Läs mera
 • Jan 8

  Arrendering av glasskioskplatser

  Läs mera
 • Jan 7

  Anskaffning av program för Drone-kartläggning

  Läs mera
 • Dec 21

  Förslag till ändring av detaljplan till påseende 21.12.2018-21.01.2019 (Pirilö och Alhomen)

  Läs mera
 • Dec 3

  Stadsfullmäktige sammanträder 10.12.2018

  Läs mera
 • Mar 28

  Vasa förvaltningsdomstols interimistiska beslut 28.3.2018 om skolnätet

  Läs mera
Widgetområde (Nere)