Ab Ekorosk Oy

10.07.2019

Ab Ekorosk Oy, väsentlig ändring av avfallsanläggningens verksamhet och inledande av ändrad verksamhet oberoende av överklagande. Kungörelsen finns till påseende under besvärstiden 10.7-9.8.2019. 
10.7-2.8.2019 på anslagstavlan vid Rådhuset (Salutorget 1) och 5.8-9.8.2019 vid stadshuset (Strengbergsgatan 1).

Gå till "Kungörelser"
Widgetområde (Nere)