Anskaffning av program för Drone-kartläggning

07.01.2019

Mätningsavdelningen behöver programvara för planering av Drone-kartläggning och hantering av bildmaterial.

Stadgeodeten beslutar att mätningsavdelningen beställer programmet Pix4Dmapper. För programmet betalas en månatlig avgift på 217 euro (2 604 euro/år).

Länk till beslutet.

Gå till "Kungörelser"
Widgetområde (Nere)