Anslutningsarrangemang till landsväg 749 vid Fårholmen

05.07.2019

Transport- och kommunikationsverket har den 28.6.2019 godkänt Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentrals insända vägplan daterad 31.10.2018. Materialet finns till påseende i Rådhuset på adressen Salutorget 1 under tiden 5.7-5.8.2019.

Gå till "Kungörelser"
Widgetområde (Nere)