Användandet av fyrverkeripjäser under Veneziaden och villaavslutningen 2019

08.08.2019

Räddningsdirektör Jaakko Pukkinens tjänsteinnehavarbeslut 8.8.2019 § 14: Användande av fyrverkeriprodukter under tiden 31.8.2019 kl. 18.00 - 24.00.

Till beslutet 

Gå till "Kungörelser"
Widgetområde (Nere)