Arrendering av glasskioskplatser

08.01.2019

Staden Jakobstad bjuder ut fyra glassförsäljningsplatser för arrendering. Dessa finns på torget, vid Kanalesplanaden, i Skolparken och på Kittholmen. 

Arrendetiden är 5 år, försäljningssäsongerna 2019 – 2023. I arrendeavtalen ingår en option. Med parternas ömsesidiga samförstånd kan avtalen förlängas för ytterligare fem år till 2028.

Platsernas läge framgår av bifogade kartor. 

Länk till kungörelsen.

Gå till "Kungörelser"
Widgetområde (Nere)