Bekämpning av invasiva arter

08.07.2021

Visste du att Staden har två platser där invånarna kan hjälpa till med bekämpningen av invasiva arter, utmärkta på plats med infoskyltar? Den ena finns intill Djurbegravningsplatsen/Östanpå fotbollsplan, den andra intill cykelvägsbron över Lappfjärdsdiket

Kommuninvånarna har även möjlighet att slänga växtavfallet från egen trädgård i en container på Maria Malm-tomten, och behöver inte köra ända till Ekorosk.

 

IMG 20210706 160136

Gå till "Kungörelser"
Widgetområde (Nere)