Detaljplan till påseende 28.6 - 29.7.2019 (Lagmansgården)

28.06.2019

Följande förslag till ändring av detaljplan ställs allmänheten till påseende under tiden 28.06.2019 – 29.07.2019 enligt markanvändnings- och bygglagens § 65 och markanvändnings- och byggförordningens § 27. 

Detaljplan som berör delar av fastigheter 598-405-7-14 och 598-895-2-7 i byn Östensö i Jakobstad.

Avsikten med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt skolhem i Jakobstad.

Förslaget kommer att finnas till påseende vid infopunkt B vid centralen för tekniska tjänster, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, samt på internetadressen https://www.jakobstad.fi/boende-och-miljo/tekniska-tjanster/planlaggningsavdelning/paseende

Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 007 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet. 

Tekniska nämnden i Jakobstad 28.06.2019

Gå till "Kungörelser"
Widgetområde (Nere)