Detaljplaneförslag i Killingholmen (ABC) till påseende 12.04. - 13.5.2019

11.04.2019
Följande förslag till detaljplan ställs allmänheten till påseende under tiden 12.04. - 13.05.2019 enligt markanvändnings- och bygglagens § 65 och markanvändnings- och byggförordningens § 27.
Ändring av detaljplan som berör kvarter 44, i stadsdel 39 Killingholmen i Jakobstad
Syftet med planändringen är att kvarterets huvudsakliga användningsändamål ändras från kvartersområde för servicestation (LH) till kvartersområde för affärsbyggnader. Byggnadsrätten (5000 kvm) ändras inte.
Förslaget kommer att finnas till påseende vid infopunkt B vid centralen för tekniska tjänster, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, samt på internetadressen https://www.jakobstad.fi/boende-och-miljo/tekniska-tjanster/planlaggningsavdelning/paseende.
Eventuella anmärkningar kan, under tiden förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till stadsstyrelsen, Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad, eller framföras per e-post till registraturen@jakobstad.fi. Använd ”Plan 011 anmärkning” som ämne i e-postmeddelandet. 
Tekniska nämnden i Jakobstad 12.4.2019
Gå till "Kungörelser"
Widgetområde (Nere)