Europaparlamentsvalet 2019

03.05.2019

Europaparlamentsvalet förrättas söndagen den 26 maj 2019 i Jakobstad enligt följande:

Röstningsområde (Röstningsställe)

I Centrum (Stadsbiblioteket, Runebergsgatan 12)
II Norrmalm (Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20)
III Östermalm (Lagmans skola, Lagmansgatan 2)
IV Kyrkostrand (Kyrkostrands skola, Bagarnäsvägen 32)
V Västermalm (Idrottsgården, Pedersesplanaden 8)
VI Vestersundsby (Vestersundsby skola, Skolvägen 32)
VII Permo (Permo daghem, Permovägen 26)
VIII Östanpå (Itälä skola, Industrivägen 13)
IX Bonäs (Länsinummi skola, Västerleden 1)

På valdagen är vallokalerna öppna kl. 9-20.

Meddelandekort

Befolkningsregistercentralen sänder meddelandekort till de röstberättigade vilkas adress är känd. Röstningen underlättas ifall den röstberättigade har meddelandekortet med sig vid röstningen.

Av meddelandekortet framgår i vilket röstningsområde och på vilket röstningsställe den röstande har rätt att rösta.

Förhandsröstning

Förhandsröstningen pågår 15-21.5.2019 på Stadsbiblioteket i Jakobstad, ingång från gågatan, Runebergsgatan 12, 68600 Jakobstad, vardagar kl. 10-19, lördag och söndag kl. 10-15.

Röstning på anstalt

Möjlighet till förhandsröstning ges under 1 eller 2 dagar på sjukhus och anstalter under tiden 15-21.5.2019.

Hemmaröstning

Enligt bestämmelserna får en röstberättigad person rösta hemma, om den röstberättigades rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad, att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället.

Den som önskar rösta hemma skall senast tisdagen 14.5.2019 före kl. 16 anmäla detta till centralvalnämnden. Anmälan kan på den röstandes vägnar också göras av någon annan. Anmälan skall göras skriftligen på blankett som fås från stadskansliet, Strengbergsgatan 1 eller genom telefonanmälan till (06) 786 3111 eller 044 785 1210. Centralvalnämnden sänder anmälningsblankett till de röstberättigade som vid riksdagsvalet 2019 röstade hemma.

Jakobstad den 3 maj 2019
Centralvalnämnden i Jakobstad

 

Gå till "Kungörelser"
Widgetområde (Nere)