Förslag till ändring av detaljplan (Jakobs källa)

20.02.2019

Syftet med förslaget är att möjliggöra utvidgning av tomten, utbyggnad och en större flexibilitet av kvarterets användning och verksamhet samt möjliggöra reparationsarbeten på befintliga byggnader på tomten.

Förslag till ändring av detaljplan är till påseende 20.2-22.3.2019.

Bekanta dig med förslaget.

 

Gå till "Kungörelser"
Widgetområde (Nere)