Förslag till ändring av detaljplan till påseende 21.12.2018-21.01.2019 (Pirilö och Alhomen)

21.12.2018

Planeringsområdet i Pirilö ligger i stadens sydöstra del, ca 5,8 km från stadens centrum. Planeringsområdet innefattar kvarter 5 - 9 i stadsdel 41, Pirilö, utmed Kållbyvägen och Spituholmsvägen.

Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra en större flexibilitet för utveckling och utvidgning av de företag som verkar på området. I dagens läge begränsar gällande detaljplan utvidgningsmöjligheterna i för stor grad.

Planeringsområdet i Alholmen ligger cirka 4 km från centrum, på hamnområdet beläget i Jakobstads norra del.

Syftet med planändringen är att öka byggrätten på området, planera in parkeringsplatser och förstora byggnadsytorna. I arbetet med planen utreds behovet av parkeringsplatser och möjligheten att bilda nya, samt möjligheten att förstora byggnadsytorna.

Länk till förslagen på ändring av detaljplanerna.

 

Gå till "Kungörelser"
Widgetområde (Nere)