Miljövårdschefens beslut rörande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller

03.06.2019

Förbundet Kyrkans Ungdom ordnar utomhuskonsert med ljudåtergivning vid Pörkenäs lägergård, Pörkenäsvägen 565, under tiden 22-23.6.2019 kl. 14:00 – 01.00.

Länk till beslutet.

Gå till "Kungörelser"
Widgetområde (Nere)