Regional modell för identifiering av invandrares kunskaper utvecklas i Jakobstad

27.03.2019

Finskspråkiga Työväenopisto och Integrationsenheten i Jakobstadsnejden ska utveckla en regional modell för hur invandrares kunskaper bättre och snabbare kan kunna identifieras. På fredag (29.3) klockan 9-16.30 ordnas en första avgiftsfri och för allmänheten öppen föreläsning på Stadshuset.

Enligt servicehandledare Johanna Järvikivi vinner både individen och det finländska samhället på att invandrares kunskaper snabbare och bättre identifieras.

– Målet är att de som av olika orsaker kommer till Finland snabbt ska kunna komma in i samhället för att bli självständiga och jämlika invånare. För att kunna bidra till det behöver vi bli bättre på att känna igen och identifiera kunskap, framför allt professionellt kunnande, säger Järvikivi.

Suomenkielinen työväenopisto och Integrationsenheten ingår i det regionala projektet “Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin”. Målet är att ta fram smidiga lärstigar genom delaktighet och samarbete, och med fokus på invandrare, arbetsgivare och läroinrättningar. Projektet pågår till och med juni 2020.

– Vår uppgift är att ta fram en modell för identifiering av kunnande. Därför vill vi bjuda in till ett brett samarbete mellan olika aktörer med intresse av frågan, inklusive företag, utbildningsinstanser, myndigheter och olika projekt, säger Järvikivi.

Fredagens föreläsning “Kunskap om validering” bygger på en föreläsning med Anni Karttunen, senior specialist in Education Policy vid Globedu. Medverkar gör även Päivi Rosnell, rektor vid Työväenopisto i Jakobstad.

Tillfället är det första av sex planerade workshopar i Jakobstad. Föreläsningen är på finska och engelska och är avgiftsfritt.

Mer information och registrering:
Johanna Järvikivi, servicehandledare, 044 785 1586, johanna.jarvikivi@jakobstad.fi

Gå till "Kungörelser"
Widgetområde (Nere)