Stadsfullmäktige sammanträder 10.12.2018

03.12.2018

Stadsfullmäktige i Jakobstad sammanträder i Rådhuset måndagen den 10 december 2018 kl. 18.00 för behandling av i föredragningslistan intagna ärenden. Protokollet för detta sammanträde är framlagt för allmänheten till påseende på stadens webbplats www.jakobstad.fi från och med den 19 december 2018.

Stadsfullmäktiges ordförande
Anna-Maja Henriksson

Gå till "Kungörelser"
Widgetområde (Nere)