Stadsfullmäktige sammanträder 10.6.2019

03.06.2019

Stadsfullmäktige i Jakobstad sammanträder i Rådhuset måndagen den 10 juni 2019 kl. 14.00 för behandling av i föredragningslistan intagna ärenden.

Protokollet för detta sammanträde är framlagt för allmänheten till påseende på stadens webbplats www.jakobstad.fi från och med den 19 juni 2019.

Till protokollet

Stadsfullmäktiges ordförande
Anna-Maja Henriksson

Gå till "Kungörelser"
Widgetområde (Nere)