Stadsfullmäktige sammanträder 25.3.2019

18.03.2019

Stadsfullmäktige i Jakobstad sammanträder i Rådhuset måndagen den 25 mars 2019 kl. 18.00 för behandling av i föredragningslistan intagna ärenden. Protokollet för detta sammanträde är framlagt för allmänheten till påseende på stadens webbplats www.jakobstad.fi från och med den 3 april 2019.

Till protokollet

Stadsfullmäktiges ordförande
Anna-Maja Henriksson

Gå till "Kungörelser"
Widgetområde (Nere)