Stadsfullmäktige sammanträder 26.11.2018

19.11.2018

Stadsfullmäktige i Jakobstad sammanträder i Rådhuset måndagen den 26 november 2018 kl. 14.00 för behandling av i föredragningslistan intagna ärenden. Protokollet för detta sammanträde är framlagt för allmänheten till påseende på stadens webbplats www.jakobstad.fi från och med den 5 december 2018.

Stadsfullmäktiges ordförande
Anna-Maja Henriksson

 

Till protokollet

Gå till "Kungörelser"
Widgetområde (Nere)