Tomtindelning till påseende i Alholmens stadsdel 10, kvarter 19 vid Alholmsvägen

14.05.2019

Ett förslag till tomtindelning är till påseende 15.5. - 29.5.2019.

Kvartersområde för småbåtsvarv och lagring. På området finns även byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning.

Eventuella anmärkningar: Robert Kvist, tel. 044-785 1257

Karta

Gå till "Kungörelser"
Widgetområde (Nere)