Kilisaaren ABC:n asemakaavamuutosehdotus nähtävillä 12.4. - 13.5.2019

11.04.2019
Seuraava asemakaavaehdotus asetetaan yleisön nähtäville 12.4.–13.5.2019 maankäyttö- ja rakennuslain § 65 ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen § 27 mukaisesti.
Asemakaavan muutos joka koskee Pietarsaaren 39 kaupunginosan (Kilisaari) korttelia 44.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa korttelin pääasiallinen käyttötarkoitus huoltoaseman korttelialueesta (LH) liikerakennusten korttelialueeksi (KL).  Rakennusoikeus (5000 m2) ei muutu.
Kaavaehdotus on nähtävillä teknisen palvelukeskuksen infopisteessä B, Strengberginkatu 1:ssä sekä internet osoitteessa https://www.jakobstad.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kaavoitusosasto/nahtavilla.
Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa ”Kaava 011 muistutus”.
Pietarsaaren tekninen lautakunta 12.4.2019
Siirry "Kuulutukset"-sivulle
Widgetalue (Alhaalla)