Lagmansgårdenin asemakaavaehdotus nähtävillä 28.6 - 29.7.2019

28.06.2019

Seuraava asemakaavan muutosehdotus asetetaan yleisön nähtäville 28.06.2019 – 29.07.2019 väliseksi ajaksi maankäyttö- ja rakennuslain § 65 ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen § 27 mukaisesti.

Asemakaava koskee kiinteistöjen 598-405-7-14 ja 598-895-2-7 osia Östensön kylässä Pietarsaaressa.

Asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa uuden koulukodin sijoittuminen Pietarsaareen.

Kaavaehdotus on nähtävillä teknisen palvelukeskuksen infopisteessä B, Strengberginkatu 1:ssä sekä internet osoitteessa https://www.jakobstad.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kaavoitusosasto/nahtavilla.

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 007 muistutus”.

Pietarsaaren tekninen lautakunta 28.06.2019

Siirry "Kuulutukset"-sivulle
Widgetalue (Alhaalla)