Pietarsaaren kaupungin opetus- ja kasvatuspalvelut Ukrainasta tuleville lapsille ja nuorille

11.04.2022

Pietarsaaren kaupunki toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleeksi varhaiskasvatukseen ja kouluun/esiopetukseen. Paras vaihtoehto lapselle, joka ei osaa suomea tai ruotsia, on paikka valmistavassa opetuksessa, jossa opitaan kieltä ja muita oppiaineita.

Lasten ja nuorten koulutus on Suomessa maksutonta. Maksuton, lämmin ateria sisältyy jokaiseen esiopetus- ja koulupäivään. Lisäksi lapset ja nuoret saavat maksutta opetuksessa käytettävät kirjat ja muut materiaalit.

Varhaiskasvatuksesta peritään maksu perheen tulojen mukaan. Tuloista riippuen varhaiskasvatus voi olla myös maksutonta. Varhaiskasvatuspäivään päiväkodissa tai perhepäivähoidossa sisältyy yksi lämmin ateria.

VARHAISKASVATUS (0–5-vuotiaat)

Lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea alle kouluikäiselle lapselle. Käsittelyaika on 4 kuukautta ja vanhemman äkillisessä työllistymistilanteessa 2 viikkoa. Tietoa varhaiskasvatuspaikan hakemisesta.

https://www.jakobstad.fi/lapset-ja-koulutus/ajankohtaista/ny-sida-2

ESIOPETUS (6-vuotiaat)

Esiopetus alkaa sen vuoden elokuussa, jolloin lapsi täyttää 6 vuotta. Lapsella on oikeus esiopetukseen lähellä lapsen kotiosoitetta. Lisätietoja esiopetuksesta:

https://www.jakobstad.fi/lapset-ja-koulutus/koulutus/esiopetus

Ilmoittautuminen:

https://www.jakobstad.fi/lapset-ja-koulutus/ajankohtaista/esikouluun-ilmoittautuminen

PERUSOPETUS (7–16-vuotiaat)

Perusopetus alkaa sen vuoden elokuussa, jolloin lapsi täyttää 7 vuotta. Kaikilla Pietarsaaressa asuvilla peruskouluikäisillä lapsilla on oikeus käydä koulua. Pietarsaaren suomenkieliset koulut:

https://www.jakobstad.fi/lapset-ja-koulutus/koulutus/suomenkieliset-koulut

 

VALMISTAVA OPETUS

Oppilaille, jotka eivät vielä osaa suomen tai ruotsin kieltä, tarjotaan perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistavan opetuksen tarkoitus on opetella suomen tai ruotsin kielen alkeet ja tutustua suomalaiseen kouluun.

Valmistavaa opetusta suomen kielellä järjestetään alakoululaisille Itälän koulussa ja Länsinummen koulussa sekä yläkoululaisille Etelänummen koulussa.

Valmistavissa luokissa opetellaan suomea, muiden oppiaineiden keskeisiä käsitteitä sekä muita valmiuksia, joita tarvitaan perusopetuksen aloittamiseksi. Jokaiselle oppilaalle laaditaan yksilöllinen opinto-ohjelma, jossa määritellään valmistavan opetuksen tavoitteet. Valmistavaa opetusta annetaan enintään vuoden ajan (24–26 tuntia viikossa). Kun oppilailla on riittävä kielitaito, he voivat siirtyä ikäänsä ja valmiuksiaan vastaavaan perusopetuksen luokkaan.

Ilmoittautumislomakkeen valmistavaan opetukseen voi pyytää ja toimittaa täytettynä Pietarsaaren koulutusvirastoon. jonna.jutila@pietarsaari.fi

Tietoa Ukrainasta paenneiden lasten ja nuorten oppimisen tukemisesta perusopetuksessa on Opetushallituksen verkkosivuilla.

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/ukrainasta-paenneiden-lasten-ja-nuorten-oppimisen-tukeminen-perusopetuksessa

Lapset ja nuoret, jotka ovat saaneet tilapäisen suojelun oleskeluluvan tai jotka ovat turvapaikanhakijoita ja joille on tehty terveystarkastus, otetaan kouluihin heti, kun heidän henkilökohtainen tilanteensa sen sallii.

Siirry "Kuulutukset"-sivulle
Widgetalue (Alhaalla)