Pietarsaaren ympäristö- ja rakennuslautakunta tiedottaa

17.01.2019

1. Ympäristö- ja rakennuslautakunta pitää varsinaisen kokouksensa vuonna 2019 joka
kuukauden ensimmäisenä ja tarpeen mukaan kolmantena arkikeskiviikkona
rakennusvalvontatoimistossa, Strengberginkatu 1, klo 16.30

2. Ympäristö- ja rakennuslautakunnalle osoitetut hakemukset jätetään ympäristönsuojelutoimistoon ja rakennusvalvontatoimistoon asian luonteesta riippuen.

3. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätökset lupa-asioissa annetaan julkipanon
jälkeen 8. päivänä kunkin kokouksen jälkeen ympäristönsuojelutoimiston ja rakennusvalvontatoimiston ilmoitustaululla, Strengberginkatu 1, sekä kaupungin kotisivulla.

4. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tarkistettu pöytäkirja pidetään virka-aikana yleisön
nähtävänä 8. päivänä kunkin kokouksen jälkeen rakennusvalvontatoimistossa sekä kaupungin kotisivulla.

5. Johtavan rakennustarkastajan päätökset lupa-asioissa annetaan julkipanon jälkeen jokaisena arkiperjantaina rakennustarkastajan ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivulla.
Kiireellisessä tai muutoin erityisessä tapauksessa päätös voidaan antaa myös toisena ajankohtana.

Pietarsaaressa 9 pnä tammikuuta 2019

Pietarsaaren ympäristö- ja rakennuslautakunta

Siirry "Kuulutukset"-sivulle
Widgetalue (Alhaalla)