Pietarsaari siirtyy N2000 korkeusjärjestelmään

11.05.2022


Pietarsaari siirtyy N2000 -korkeusjärjestelmään kesäkuun 2022 ensimmäisellä viikolla.
Muutos näkyy kaupungin kartoissa ja tulevissa asemakaavoissa. Uusi korkeusjärjestelmä vaikuttaa myös rakennustoimintaan, kun vanhojen piirustuksien ja arkistojen korkeusluvut eivät enää pidä paikkaansa. Korkeusjärjestelmien korkeusero on huomioitava, mikäli vanhoja korkeustietoja käytetään.

 

Syitä korkeusmuutokseen

 

Suomessa ja erityisesti Pohjanmaalla maannousu on huomattava. Uusia
korkeusjärjestelmiä on kehitetty noin 50 vuoden välein. Uusin korkeusjärjestelmä perustuu maanpinnan asemaan vuonna 2000. Maanmittauslaitos ja muut valtion virastot toimivat valtakunnallisessa järjestelmässä missä korkeudet ovat N2000 järjestelmässä. Pietarsaaren naapurikunnat ja monet konsultit käyttävät jo N2000 järjestelmää, varsinkin jos konsulttien projektit ylittävät kuntarajoja.
Isossa kuvassa, eurooppalaisen paikkatiedon yhteiskäytön edistämistä yhtenä tavoitteena oli luoda yhteinen korkeusjärjestelmä Eurooppaan. N2000-järjestelmään siirtyminen siis helpottaa tiedon jakamista ja hyödyntämistä.

 

Korkeusmuutoksen vaikutuksia

 

Pietarsaaren käyttämä Korkeusjärjestelmä on vuodelta 1912. Kaupungin mittausosasto suoritti vuonna 2020 tarkkuusvaaituksen. Vaaituksen tarkoitus oli selvittää korkeusjärjestelmien välinen muunnosparametri ja käytännössä verrattiin iso joukko kaupungin ja valtion korkeuskiintopisteitä. Lopullinen ero on 0.836 m. Esimerkiksi jos pisteen korkeus on NN järjestelmässä 5.421m – sama pisteen korkeus olisi N2000 järjestelmässä 6,257m. Kaupungin kantakartassa olevat korkeuskäyrät piirretään kokonaan uusiksi ja kaupungin korkeuskiintopisteiden korkeudet korjataan. Korkeusmuutoksen yhteydessä voidaan pitää kriittisenä, miten korkeus huomioidaan
keskeneräisissä rakennusprojekteissa sekä suunnitteluvaiheessa olevissa projekteissa. Virheitä saattaa myös tulla vanhoista rekistereistä, todennäköisemmin paperiarkistoista, mutta mahdollisesti myös digitaalisesta rekisteristä. Suurin osa Pietarsaaren kartta- ja
rekisteritiedoista löytyy Trimble Locus paikkatietojärjestelmästä, tämän korkeustiedot päivitetään 2.6.2022.

 

Lisätietoja

Pietarsaaren kaupunki, mittausosasto
Tommy Åbacka
Mittausinsinööri
044-7851220, tommy.abacka@jakobstad.fi

Patrik Nyman
Paikkatietoinsinööri
044-7851231, patrik.nyman@jakobstad.fi

Siirry "Kuulutukset"-sivulle
Widgetalue (Alhaalla)