Rantatien asemakaavaehdotuksen uusi tarkistettu tielinjaus paalutetaan maastoon.

24.11.2021

Nyt on kaikilla asukkailla mahdollisuus tutustua Hakamaanreitin ja Läntisen Rengastien väliseen Rantatien uuteen tielinjaukseen. Rantatien tiealue paalutetaan maastoon marraskuun puolenvälin vaihteessa 2021 tarkistetun asemakaavan muutosehdotuksen mukaisesti. Tämä 15–16 metriä leveä tiealue on suunniteltu muun muassa lumen kasaamista, jalankulkua ja pyöräilyä, viherkaistaleita, kahta ajokaistaa, piennarta ja ojaa varten. Toisin sanoen koko tiealueen leveyttä ei tulla käyttämään ajoratana. Katualue suunnitellaan tarkemmin katusuunnitelmassa, joka on mahdollista tehdä vasta asemakaavan voimaan tuon jälkeen. Lisätietoa löytyy Kaavoituksen kotisivulta: https://www.jakobstad.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kaavoitusosasto/vireilla-olevat-asemakaavahankkeet.html#Rantatie

Siirry "Kuulutukset"-sivulle
Widgetalue (Alhaalla)