Sivistys

Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan

Hakemuslomake koululaisille 1-2 lk

 Hakuaika  31.1. 2020 saakka

Pietarsaaren sivistystoimi järjestää yhdessä seurakuntien (vain ruotsinkielisen seurakunnan) kanssa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa lukuvuonna 2020-2021. Toiminta on tarkoitettu kaikille vuosiluokkien 1-2 oppilaille sekä kaikille erityisopetuksen (1-9) oppilaille. Toimintaa järjestetään koulupäivinä ja toiminta alkaa 13.8.2020.

Pietarsaaren päivähoito- ja koulutuslautakunta on vahvistanut 17.2.2016, § 17, toiminnasta perittävät maksut seuraavasti:

- kun toiminnan tarve jokaisena viikon päivänä on korkeintaan kolme (3) tuntia / päivä, on maksu 90 € / kuukausi

- kun toiminnan tarve ylittää yhtenäkin päivänä viikossa kolme (3) tuntia, mutta ei neljää (4) tuntia / päivä, on maksu    110 € / kuukausi

- kun toiminnan tarve ylittää yhtenäkin päivänä viikossa neljä (4) tuntia / päivä, on maksu 130 € / kuukausi.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksu peritään paikasta ja vahvistetaan huoltajien ilmoittaman ajan mukaan. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Toiminta koulussa alkaa klo 6.30 ja kestää siihen saakka kunnes koulupäivä alkaa. Iltapäivän toiminta alkaa koulun päättymisen jälkeen ja kestää klo 16.30 saakka.

Hallintoon (esim. maksut) liittyvissä asioissa vastuu on päivähoito- koulutusvirastossa.

Lisätietoja antavat:

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)