Lapset ja koulutus

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Pietarsaaren sivistystoimi järjestää yhdessä seurakuntien kanssa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa lukuvuonna 2013-2014. Toiminta on tarkoitettu kaikille vuosiluokkien 1-2 oppilaille sekä kaikille erityisopetuksen (1-9) oppilaille. Toimintaa järjestetään koulupäivinä ja toiminta alkaa 13.8.2013.

Pietarsaaren päivähoito- ja koulutuslautakunta on vahvistanut 17.4.2007, § 29, toiminnasta perittävät maksut seuraavasti:
kun toiminnan tarve jokaisena viikon päivänä on korkeintaan kolme (3) tuntia / päivä, on maksu 60 € / kuukausi
kun toiminnan tarve ylittää yhtenäkin päivänä viikossa kolme (3) tuntia, mutta ei neljää (4) tuntia / päivä, on maksu 80 € / kuukausi ja
kun toiminnan tarve ylittää yhtenäkin päivänä viikossa neljä (4) tuntia / päivä, on maksu 100 € / kuukausi.
Maksu peritään paikasta ja vahvistetaan huoltajien ilmoittaman ajan mukaan ja maksuissa noudatetaan perusopetuslain ( § 48 f) määräyksiä: Maksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- ja/tai iltapäivätoimintaan. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei jostain muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.
Toiminta koulussa alkaa klo 6.30 ja kestää siihen saakka kunnes koulupäivä alkaa. Iltapäivän toiminta alkaa koulun päättymisen jälkeen ja kestää klo 16.30 saakka.

Hallintoon (esim maksut) liittyvissä asioissa vastuu on päivähoito- koulutusvirastossa.
Lisätietoja antaa 

 

Annika Vornanen

06 7863 502

 

Hakemuslomake

aamu_iltapaivatoiminta.pdf (72K)

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)