Sivistys

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Pietarsaaren sivistystoimi järjestää yhdessä Folkhälsanin ja seurakuntien (vain ruotsinkielisen seurakunnan) kanssa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa lukuvuonna 2022–2023. Toiminta on tarkoitettu kaikille vuosiluokkien 1-2 oppilaille sekä kaikille erityisopetuksen (1-9) oppilaille. Toimintaa järjestetään koulupäivinä ja toiminta alkaa 15.8.2022.

Sivityslautakunta on vahvistanut 31.3.2021 § 22, toiminnasta perittävät maksut seuraavasti:

- toiminnan tarpeen ollessa enintään kolme (3) tuntia yhtenäkin päivänä viikossa, maksu on 100 €/kk

- tarpeen ollessa enintään neljä (4) tuntia yhtenäkin päivänä viikossa, maksu on 120 €/kk

- tarpeen ollessa enintään viisi (5) tuntia yhtenäkin päivänä viikossa, maksu on 140 €/kk

- toiminnan tarpeen ylittäessä viisi (5) tuntia yhtenäkin päivänä viikossa, maksu on 160 €/kk

Jos aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve on satunnaisempaa, maksu lasketaan seuraavalla tavalla:

1–5 päivää kuukaudessa, enintään 4 tuntia päivässä, maksu 80 €/kk.

6–10 päivää kuukaudessa, enintään 4 tuntia päivässä, maksu on 100 €/kk.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksu peritään saatua paikkaa kohden ja vahvistetaan huoltajien ilmoittaman tarpeen mukaisesti.
Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajanelatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdathuomioon ottaen siihen on syytä.
Jos hoitoaikaa on tarpeen muuttaa, jätetään sähköinen muutoshakemus. Muutos tulee voimaan sitä seuraavan kuukauden alusta.
Toiminta koulussa alkaa klo 6.30 ja kestää siihen saakka kunnes koulupäivä alkaa. Iltapäivän toiminta alkaa koulun päättymisen jälkeen ja kestää klo 16.30 saakka.

Hakulomake koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (linkki).

Lisätietoja antavat:

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)