Sivistys

Aikuisten perusopetus

Pietarsaaren kaupunki järjestää aikuisten perusopetusta oppivelvollisuusiän ylittäneille. Aikuisten perusopetuksessa voi opiskella koko perusopetuksen oppimäärän tai suorittaa puuttuvia peruskouluopintoja. Koulutus kestää 1-3 vuotta ja järjestetään päiväopetuksena. Koulutus on osallistujille maksutonta.

Aikuisten perusopetus sisältää alkuvaiheen ja päättövaiheen sekä alkuvaiheeseen opiskelijan tarpeen mukaan sisältyvän lukutaitovaiheen. Lukutaitovaihe on tarkoitettu luku- ja kirjoitustaidon alkeita ja numeerisia perustaitoja tarvitseville ja koostuu näitä vahvistavista opinnoista.

 

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

Lisätietoa koulutuksesta

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)