Sivistys

Aikuisten perusopetus

Pietarsaaren kaupunki järjestää aikuisten perusopetusta oppivelvollisuusiän ylittäneille. Aikuisten perusopetuksessa voi opiskella koko perusopetuksen oppimäärän tai suorittaa puuttuvia peruskouluopintoja. Koulutus kestää 1-3 vuotta ja järjestetään päiväopetuksena. Koulutus on osallistujille maksutonta.

Aikuisten perusopetus sisältää alkuvaiheen ja päättövaiheen sekä alkuvaiheeseen opiskelijan tarpeen mukaan sisältyvän lukutaitovaiheen. Lukutaitovaihe on tarkoitettu luku- ja kirjoitustaidon alkeita ja numeerisia perustaitoja tarvitseville ja koostuu näitä vahvistavista opinnoista.

Opiskelija opiskelee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti ja voi vaikka aloittaa suoraan päättövaiheen opinnoilla, jos hänellä on vastaavia aikaisempia opintoja tai muutoin hankittua osaamista, joka hyväksytään suoritukseksi. Nämä korvaavuudet lyhentävät opiskeluaikaa ja vähentävät opiskeltavien kurssien määrää. Opintoihin kuuluu pakollisia ja valinnaisia opintoja, jotka on jaettu kursseiksi.

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 
Yhteystiedot.

Linkki esitteeseemme

 

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)