Kyrkostrands skola 0-9


Skolas kontaktupgifter

Bagarnäsvägen 32
68600 JAKOBSTAD

kansli: 06 786 3605
personalrum: 06 786 3604
fax: 06 723 3473
kyrkostrands-jungmans.skola@jakobstad.fi

Kanslitid:
må & ti kl. 8-16

Morgonverksamhet i Gula huset

Bagarnäsvägen 32
68600 JAKOBSTAD

tfn. 044 784 4171

Morgon och eftermiddagsverksamhet, Specialklassundervisning
tfn. 044 785 1335


Kyrkostrands-Jungmans skola är en skola som fungerar dels som närskola för elever i Kyrkostrandsområdet (åk 0-5) och dels som specialskola för hela regionen (åk 0-9).

I specialklasserna ges stöd för språk, kommunikation, motorik. I flera av klasserna används också strukturerad undervisning. Skolan fungerar i nya, anpassade utrymmen.

I skolans regi ordnas förutom morgonverksamhet för årskurserna 1 och 2 också heldagsvård för förskolans elever. Skolan erbjuder också morgon- och eftermiddagsvård för eleverna i specialklasserna. Även lov- och sommarvård ordnas.

Tel. 044-7851341

Kotisivut

DSC 41


Administration

Johan Nygård
rektor
06 786 3539, 044 785 1356
johan.nygard@edu.jakobstad.fi

Annika Björk
vicerektor, allmän undervisning
06 786 3604
eva.smeds@edu.jakobstad.fi

Gunilla Finström
skolsekreterare
06 786 3605
gunilla.finstrom@edu.jakobstad.fi


wilma starsoft18

Skolans lärare och övrig personal samt elevantalet per klass (linken aktiveras senare)

Personalens e-postadresser har ändrat 1.12 2015. De nya adresserna har formatet fornamn.efternamn@edu.jakobstad.fi

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)