Lagmans skola 0-5


Kontaktuppgifter

Lagmansgatan 2
68600 Jakobstad

Catharina Lunabba-Domars
rektor
06 786 3488, 044 785 1490

Niklas Vidjeskog
vice rektor
06 786 3489

Carola Nylund
skolseketerare
06 786 3488 (ti, ons)

Anna Backlund
kurator
050 516 3541

Malin Granlund
skolhälsovårdare
044 585 8638

 


Lärarrum 06 786 3489

lagmans.skola(at)jakobstad.fi

Epost:
fornamn.efternamn@edu.jakobstad.fi

Hemsida

wilma starsoft19

Skolans lärare och övrig personal samt elevantalet per klass se skolans hemsida ovan.


ns skola finns centralt belägen i Jakobstad. Skolbyggnaden blev klar år 1910 och grundrenoverades för ca 20 år sedan. Idag har vi en välfungerande fastighet och vår skolgård har genom projektet "Stans bästa skolgård" förvandlats till en ny pedagogisk lärmiljö till glädje för både elever, föräldrar, personal och andra besökare. Lagmans skolgård har fått mycket uppmärksamhet, både i Jakobstad och nationellt.

Många är de jakobstadsbor som under 100 år gått i Lagmans skola. I vår skola finns idag 176 barn; förskolan har 23 barn och i åk 1-5 finns 147 elever. Vi har morgonvård/verksamhet för förskolan och åk 1-2 och eftermiddagsvård för förskolebarnen. Eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1-2 finns i Folkhälsans eftis i Östanlid.
Då det gäller undervisningen erbjuder vi en trygg och stimulerande pedagogisk lärmiljö där barnens individuella behov och olika sätt att lära sig beaktas. Vi vill att eleverna ska ges möjlighet till en personlig och mångsidig utveckling. Lagmans är en mångkulturell skola med elever som talar över 17 olika hemspråk.

 

 

962

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)