Oxhamns skola 6-9


Adress

Parentesen 4 
68600 JAKOBSTAD

Huom! uusi osoite, postilaatikko Rådmannin puolella  verstasrakennuksen seinässä.

Kontaktuppgifter

tfn. 06 7863472
fax 06 7233620

oxhamns.skola@jakobstad.fi


Oxhamns skola är en skola med elever i åk 6 - 9 inom den grundläggande utbildningen. I åk 7 - 9 finns också en språkbadsklass med svenska elever i finskt språkbad. Vi har därför också ett nära samarbete med den finska skolan på motsvarande nivå.

Målet för verksamheten är att stimulera den personliga utvecklingen och ge eleverna gedigna kunskaper, färdigheter och värden som grund för fortsatta studier. Elever med särskilda behov undervisas i vissa ämnen i liten grupp av speciallärare medan de i andra ämnen är integrerade i vanlig klass.

Elevantalet ligger kring 520 elever fördelade på sex basundervisningsgrupper i årskurs 6, sex i årskurs 7, fem i årskurs 8 och åtta i årskurs 9. Undervisningen sköts av ca 50 professionella lärare av vilka en del arbetar också i andra skolor. Några av lärarna är klasslärare och de undervisar främst i åk 6 och 7, som också har en egen biträdande rektor.

Vi arbetar i fyra skolhus med åk 6 - 7 i Rådmans fastighet, åk 8 - 9 i Oxhamns fastighet och i de övriga finns ämnesrum för slöjd, bildkonst, historia och naturvetenskaper. Vår skola ligger i stadsmiljö med stadens idrottsanläggningar inom räckhåll och möjligheter att hålla god kontakt till det omgivande samhället.

Läsåret är indelat i tre perioder och eleverna får betyg efter varje period. Varje period har ett eget schema och lektionernas längd är 70 minuter.

Skolan har ett elevvårdsteam som består av rektor eller prorektor, kurator, studiehandledare, hälsovårdare och speciallärare. Teamet strävar till att säkra elevernas harmoniska utveckling och att främja tryggheten i skolan. Elevkåren och väneleverna arbetar också för att skapa god anda och ökad trivsel i skolan.

DSC 17


Administration

Peter Lindqvist
rektor
06 786 3419, 044 785 1419
peter.lindqvist@edu.jakobstad.fi

Malin Höglund- Snellman
bitr. rektor
06 786 3753, 044 785 1446
malin.hoglund-snellman@edu.jakobstad.fi

Maria Harjulin
skolsekreterare
06 786 3472
maria.harjulin@edu.jakobstad.fi


Lärare åk 6 - 7

Desiré Sundström
6A (20 elever), klasslärare

Mikael Söderman
6B (19 elever), klasslärare

Anna Maria Snellman
6C (21 elever), Klasslärare

Peder Sjöberg
6D 
(20 elever), klasslärare

Lena Stenlund
6E (20 elever), klasslärare

Linn Lillqvist
6F (22 elever), speciallärare

Mikael Martelin
7A (20 elever), klasslärare

Åsa Tallgren-Backlund
7B (21 elever), historia och samhällslära

Sami Aumanen
7C (20 elever), religion

Sören Jansson
7D (17 elever), matematik/fysik/kemi

Tiina Moisio
7E (24 elever), bildkonst/textilslöjd

Henrik Smedlund
7F (21 elever), matematik/fysik/kemi

Carina Bergvall
7SB (27 elever), finska/hälsokunskap


Lärare åk 8 - 9

Ulrica Jansson-Lithén
8A (22 elever), engelska

Therese Finell
8B (24 elever), biologi/geografi

Malin Höglund-Snellman
8C (22 elever), modersmål och litteratur

Markus Haglund
8D (24 elever), modersmål och litteratur

Johan Wallsten
8E (18 elever), idrott

Kerstin Fagerudd
8E (tills. med J. Wallsten), textilslöjd

Tom Finell
8SB (25 elever), matematik/fysik/kemi

Heidi Vikman
9A (21 elever), finska

Jonas Erikson
9B (22 elever), matematik/fysik/data

Pia-Maria Mattsson
9C (25 elever), biologi/geografi

Östen Ray
9D (25 elever), idrott

Mikaela Caldén
9D (tills. med Östen Ray), idrott

Ben Snellman
9 FIX (9 elever), speciallärare

Ros-Marie Edfelt
9 FIX (tills. med Ben Snellman), timlärare

Merja Kaksonen
9SB (25 elever), finska

 


Övriga lärare

Abdullahi Abdullahi
hemspråkslärare (somaliska)

Susanne Ahlström-Oja
huslig ekonomi

Johannes Ahlvik
musiikki, språkbad

Marina Bast
speciallärare

Tryggve Cederberg
religion

Camilla Cederholm
musik

Raija Djupfors
kotitalous, språkbad

Kaj Elenius
finska

Linda Granholm
matematik, fysik, kemi

Monica Grankulla-Häggblom
timlärare

Hanna Herrmans
svenska som andra språk

Cecilia Hägglund-Nygård
franska

Pirjo Jylhänlahti
kuvataide, språkbad

Mari Kivikangas
maantieto, språkbad

Marina Kock
speciallärare

Piia Laihorinne
speciallärare

Jari Lappalainen
liikunta, språkbad

Fredrik Mattsson
teknisk slöjd

Monica Liljestrand-Jutila
bildkonst

Carl-August Löf
idrotts- och fotbollsutveckling

Ngan Le Mong Kim
hemspråkslärare (vietnamesiska)

Joanna Norrgård
studiehandledare

Anette Nyman
studiehandledare

Maija Ranta-Fleen
tekstiilityö, språkbad

Katarina Rönnbacka
modersmål och litteratur

Jaana Silander
engelska

Sonja Smedlund
franska

Kenneth Ståhl
teknisk slöjd

Aslög Tapanainen
huslig ekonomi

Gun Wiik
idrott

Anita Åvall
finska


Personal

Camilla Lasén
kurator

Anna Backlund
Bonäs skola, Lagmans skola, Vestersundsby skola och Oxhamns skola (åk 6)

Henrik Vestersund
fastighetsskötare

Susanne Lillqvist
hälsovårdare

André Gripenberg
ungdomsledare/9FIX

Monica Hyytiäinen-Koskela
specialhandledare

Kenneth Höglund
skolgångsbiträde

Carl-August Löf
skolgångsbiträde

Ulrika Ojala
skolgångsbiträde

Yvonne Penttinen
skolgångsbiträde

 

Personalens e-postadresser har ändrat 1.12 2015. De nya adresserna har formatet fornamn.efternamn@edu.jakobstad.fi

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)