Sivistys

Vestersundsby skola 0-5


Adress 

Skolvägen 32
68620 JAKOBSTAD

Kanslitid: tisdag

Kontaktuppgifter

Lärarrum: 06 786 3405
Kansli: 06 786 3343

vestersundsby.skola@jakobstad.fi


Vestersundsby skola är belägen i den västra delen av staden på Skolvägen 32. Skolan består av tre byggnader, vilka är byggda 1913, 1933 och 1983. Skolan ligger i en lantlig svensk stadsdel i Jakobstad, där svenska är majoritetsspråket.

Inloggning till Wilma: https://jakobstad.starsoft.fi/

DSC 16

 


Administration

Christian Porthin
rektor
06 786 3343 044-785 1430
christian.porthin@edu.jakobstad.fi

Ingela Wikman
vicerektor
06 786 3405
ingela.wikman@edu.jakobstad.fi

Gunilla Finström
skolsekreterare
gunilla.finstrom@edu.jakobstad.fi


wilma starsoft20 
Skolans lärare och övrig personal samt elevantalet per klass ( linken uppdateras senare)

Personalens e-postadresser har ändrat 1.12 2015. De nya adresserna har formatet fornamn.efternamn@edu.jakobstad.fi

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)