Sivistys

Kielikylpykoulu 0-5

Yhteystiedot

 
Paul Hallvarinkatu 1
68600 Pietarsaari
06 786 3496
 
Kristiina Hellstrand
rehtori
06 786 3495, 050 468 9194
 
Mira Tallgård
apulaisrehtori
06 786 3496
 
Sanna Seppelin-Joensuu
koulusihteeri
virkavapaalla
 
Johanna Holm-Honkaniemi
koulusihteerin sijainen
06 786 3357 
maanantaisin ja parittomien viikkojen tiistai klo 8.30-14.30
 
Carola Nylund
koulusihteeri
06 786 3357 torstaisin klo 8-16
 
Anu Sipinen
terveydenhoitaja
044 520 1384
parillisten viikkojen maanantai ja parittomien viikkojen torstai klo 8-16 
 
Raija Kotimäki
koulukuraattori
050 516 3536 puhelinaika ma-to klo 8-8.45 ja 15-16
 
Mervi Järvenlahti
perhekuraattori
044 785 1451
 
Jenny Grönroos
koulupsykologi
050 446 0047

  

Opettajanhuone 06 786 3496
 
kielikylpykoulu(at)pietarsaari.fi
 
Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muodossa
etunimi.sukunimi(at)edu.pietarsaari.fi

Kielikylpykoulun opettajat ja muu henkilökunta sekä luokkakohtaiset oppilasmäärät

Kotisivu

Vanhempainyhdistys

Patrik Flöjt
Puheenjohtaja
050 083 6130
patrik.flojt@multi.fi
 
 
Wilma6

 


"Yhdessä kohti toiminnallista monikielisyyttä"

 

Kielikylpy on vapaaehtoinen opetusmenetelmä jossa kieli omaksutaan käyttämällä sitä luonnollisissa tilanteissa.

Kielikylpyopetus aloitettiin Pietarsaaressa vuonna 1992 ns. varhaisen täydellisen kielikylpyopetuksen mukaisesti. Vuonna 2003 perustettiin Pietarsaareen Kielikylpykoulu - Språkbadsskolan.

Käytännössä koulut toimivat yhtenä yksikkönä vaikka ne hallinnollisesti ovat erillään. Koulussa ovat luokat esiopetuksesta viidenteen. Pietarsaari on ainoa paikkakunta Suomessa, jossa järjestetään kielikylpyopetusta molemmilla kotimaisilla kielillä.

Kielikylpykoulussa toteutetaan oppilaskeskeistä, yhdessä tekemisen toimintakulttuuria. Jokainen oppilas on yksilönä toiminnan keskiössä. Hyvin toimivassa koulussamme kehitetään jatkuvasti opetusmenetelmiä ja pedagogiikkaa. Koulussa on hyvä työskentelyilmapiiri ja sitoutunut ja innostunut henkilökunta. Yhteistyö vanhempien kanssa on hyvin toimivaa ja osallistavaa.

Tavoitteina on antaa oppijalle työkaluja ja perustaidot aktiiviseen, uteliaaseen, oppimishaluiseen omaan elämään, jossa otetaan muut huomioon sekä, että oppilas kasvaa vastuuntuntoiseksi yhteiskunnan jäseneksi ja oman elämänsä sankariksi.

 


Kielikylpu

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)