Sivistys

Kielikylpykoulu 0-5

 

“Yhdessä kohti toiminnallista monikielisyyttä”.

Kielikylpyopetus aloitettiin Pietarsaaressa vuonna 1992. Vuonna 2003 perustettiin Pietarsaareen Kielikylpykoulu - Språkbadsskolan. Koulut toimivat yhtenä kaksikielisenä yksikkönä. Syksyllä 2020 Kielikylpykoulu sai muuttaa uuteen koulurakennukseen, missä on ajanmukaiset ja monipuoliset oppimisympäristöt.

Koulussa on ruotsin kielen kielikylpyluokat (esiopetus - 5.lk) ja suomen kielen kielikylpyluokat (förskolan - 5. lk).

Kielikylpy on vapaaehtoinen opetusmenetelmä, jossa kielet omaksutaan käyttämällä niitä luonnollisissa tilanteissa.

Koulussa järjestetään myös kaksikielistä päivähoitoa esiopetuksen oppilaille sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa 1-2 luokan oppilaille. Kaupungissa järjestetään maksuton koulukuljetus kaikille esiopetuksen sekä 1-3 luokkien oppilaille, mikäli koulumatka on yli 3 km, 4-5 luokkalaisille rajana on 5 km.

Kielikylpy alkaa päiväkodista 5- vuotiaana. Kielikylpyyn haetaan alkuvuodesta yleisellä päiväkotihakemuksella.

Kielikylpypolku jatkuu koko perusopetuksen ajan, kielikylpyopetusta annetaan yläluokilla (6-9) omakielisessä yläkoulussa.

Lue lisää koulun kotisivuilta.

Koulun yhteystiedot

Paul Hallvarinkatu 8
68600 PIETARSAARI

Rehtori Kristiina Hellstrand
Puh. 06 786 3495, 050 468 9194
S-posti: kristiina.hellstrand@pietarsaari.fi

Apulaisrehtori Mira Tallgård
Puh. 044 785 1438
S-posti: mira.tallgard@edu.pietarsaari.fi

Koulusihteeri Annukka Lahti
Puh. 06 786 3357
S-posti: annukka.lahti@edu.pietarsaari.fi
Kanslia-aika: ke ja pe

Koulukuraattori Raija Kotimäki
Puh: 050 516 3536
Puhelinaika: ma-to klo 8-8.45 ja 15-16 

Terveydenhoitaja Anu Sipinen
torstaisin klo 8-16
Koulu- ja opiskelija puhelinneuvonta
puh. 06 786 1235
ma-pe klo 8-9 ja 14-15

Puh. 06 786 3496   (henkilökunnan taukotila)
Puh: 044 785 1495 (aamu- ja iltapäivätoiminta, 1-2 lk)
Puh: 044 785 1496 (esikoululaisten päivähoito)
        044 785 1498
        044 785 1469

S-posti: kielikylpykoulu@pietarsaari.fi

IMG 20201105 6
wilma starsoft13 Instagram

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)