Sivistys

Kielikylpykoulu 0-5

 

“Yhdessä kohti toiminnallista monikielisyyttä”.

Kielikylpyopetus aloitettiin Pietarsaaressa vuonna 1992. Vuonna 2003 perustettiin Kielikylpykoulu ja Språkbadsskolan. Koulut toimivat yhtenä kaksikielisenä yksikkönä. Koulussa on ruotsin kielen kielikylpyluokat (esiopetus-5.lk) ja suomen kielen kielikylpyluokat (förskolan-åk 5).

Kielikylpy on vapaaehtoinen opetusmenetelmä jossa kielet omaksutaan käyttämällä niitä luonnollisissa tilanteissa.

Koulussa järjestetään myös kaksikielistä päivähoitoa esiopetuksen oppilaille sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa 1-2 luokan oppilaille. Kaupungissa järjestetään maksuton koulukuljetus kaikille esiopetuksen sekä 1-3 luokkien oppilaille mikäli koulumatka on yli 3 km, 4-5 luokkalaisille rajana on 5 km.

Kielikylpy alkaa päiväkodista 5-vuotiaana. Kielikylpyyn haetaan alkuvuodesta yleisellä päiväkotihakemuksella.

Kielikylpypolku jatkuu koko perusopetuksen ajan, kielikylpyopetusta annetaan yläluokilla (6-9) omankielisessä yläkoulussa.

Kielikylpykoulu - Språkbadsskolan odottaa uuden koulurakennuksen valmistumista syksyllä 2020. Uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta voidaan silloin toteuttaa tarkoituksenmukaisessa, nykyaikaisessa oppimisympäristössä.

Lue lisää koulun kotisivuilta.

Koulun yhteystiedot

Paul Hallvarinkatu 1 (kts. kartta)
68600 PIETARSAARI

Rehtori Kristiina Hellstrand
Puh. 06 786 3495, 050 468 9194
S-posti: kristiina.hellstrand@pietarsaari.fi

Apulaisrehtori Mira Tallgård
Puh. 044 785 1438
S-posti: mira.tallgard@edu.pietarsaari.fi

Koulusihteeri Annukka Lahti
Puh. 06 786 3357
S-posti: annukka.lahti@edu.pietarsaari.fi
Kanslia-aika: ke ja pe

Koulukuraattori Raija Kotimäki
Puh: 050 516 3536
Puhelinaika: ma-to klo 8-8.45 ja 15-16 

Terveydenhoitaja Anu Sipinen
Puh: 044 520 1384
torstaisin klo 8-16

Puh. 06 786 3496   (opettajanhuone)
Puh: 044 785 1495 (aamu- ja iltapäivätoiminta)
Puh: 044 785 1496 (esikoululaisten päivähoito)
        044 785 1498
        044 785 1469

S-posti: kielikylpykoulu@pietarsaari.fi

Kielikylpu
wilma starsoft13 Instagram

 

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)